Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

ARSA SAHİBİ ŞİRKETİN ARSA FATURASININ %18 KDV TUTARININ, MÜTEAHHİT PAYININ İADESİ YAPILABİLECEK

Arsa sahibi şirket ile müteahhit firma arasında düzenlenen “Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” kapsamında, arsa sahibi şirkete teslim edilen tüm mesken ve işyerleri faturası tutarında, arsa sahibi şirket tarafından müteahhide düzenlenen arsa teslimi faturasında %18 oranında hesaplanan KDV nin, müteahhit payına isabet eden oranda hesaplanacak kısmının,  indirimli orana tabi tutularak teslim edilen konutlara isabet eden arsa payına ilişkin KDV tutarı iade hesabına dahil edilebilecek, müteahhit firmaya iadesi yapılabilecektir.

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Kdv-Ötv Grup Müdürlüğünce, kendisinden yapılan talebe istinaden düzenlenmiş olan 10.05.2019 tarih ve E.261054 sayılı, Konusuİndirimli orana tabi konut teslimlerinde yüklenime konu edilecek KDV’nin hesaplanmasıolan Özelge de

<< … Diğer taraftan arsa karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında, şirketinize kalan ve indirimli orana tabi tutularak teslim edilen konutlara isabet eden arsa payına ilişkin KDV’nin, iade hesabına dahil edilebileceği tabiidir.>> denilmiştir.

 

Arsa sahibi şirket ile müteahhit firma arasında düzenlenen Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kapsamında, yapılan inşaatta net 150,00 M2 den küçük ve büyük meskenler ile işyerleri mevcuttur. Sözleşmede paylaşım oranı Arsa Sahibine : %57 ve müteahhide : %43 olarak belirlenmiştir.

İnşaat yapı Ruhsatına/mimari projede yazılı Toplam İnşaat M2 büyüklüklerine göre KDV  paylaşım tutarları ile, İadesi talep edilebilecek ve edilemeyecek olan KDV tutarları aşağıdaki gibidir.

……….. İnşaatı

Toplam

Arsa teslimi

İade Yapılmayan

 

Arsa Sahibi Payları

İnş. M2

Ft.sı KDV - TL

KDV Tutarı-TL

 

Arsa Sahibi Payı İşyerleri Toplamı

3.936,98

356.772,61

356.772,61

 

Arsa Sahibi Payı %8 KDV li Meskenler Toplamı - net 150,00 M2 den büyük

4.988,27

 

452.041,67

 

452.041,67

 

Arsa Sahibi Payı %1 KDV li Meskenler Toplamı - net 150,00 M2 den küçük

19.405,01

 

1.758.500,06

 

1.758.500,06

 

Arsa Sahibi Payları TOPLAMI

28.330,26

2.567.314,34

2.567.314,34

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

Arsa teslimi

 

İadeye Esas

Müteahhit  Payları

İnş. M2

Ft.sı Tutarı-TL

 

KDV Tutarı-TL

1P.Müt. Payı Satılan %1 KDV li Meskenler Toplamı

5.321,28

 

482.219,10

 

 

482.219,10

1P.Müt. Payı Satılmayan %1 KDV li Meskenler Toplamı

9.466,42

 

857.855,50

 

 

857.855,50

1P.Müt. Payı Satılmayan %8 KDV li Dükkanlar Toplamı

 

2.970,00

 

269.144,07

 

269.144,07

 

1P.Müt. Payı Satılmayan %8 KDV li Meskenler Toplamı

 

3.559,91

 

322.602,25

 

 

322.602,25

Müteahhit  Payları TOPLAMI

21.317,60

1.931.820,92

269.144,07

1.662.676,85

 

 

 

 

 

……. İnşaatı TOPLAMI

49.647,86

4.499.135,26

2.836.458,41

1.662.676,85